Helpen jouw kinderen mee in het huishouden?

Als je kinderen al jong leert om op te ruimen, zullen ze het later ook makkelijker doen. Vanaf een jaar of twee kun je samen met hen hun speelgoed aan het eind van de dag opruimen. Vaak vinden ze het zelfs leuk om dingen in de  juiste bak te doen. Dit is ook de leeftijd waarop ze het leuk beginnen te vinden om je te helpen in het huishouden. Laat ze daarom ook helpen met huishoudelijke klusjes, zelfs als het jou daardoor meer tijd kost. Later levert het je tijd op doordat ze ook zelfstandig kleine klusjes kunnen doen.

Met welke klusjes kunnen kinderen vanaf twee jaar helpen?

 • Tafel dekken en afruimen.
 • Boodschappen opruimen (geen zware spullen).
 • Speelgoed opruimen.
 • Stoffen.
 • Planten water geven.

Bedenk wel dat dit echt laten helpen is, en dat ze geen perfect resultaat zullen afleveren. Het is echter wel leuk om het samen met hen te doen.

Vanaf een jaar of vijf kunnen ze ook helpen met:

 • Stofzuigen.
 • Dweilen.
 • Afwassen.
 • Was vouwen.
 • Oud papier wegbrengen.
 • Eigen kamer opruimen.
 • De auto wassen.

Zelfstandig kleine klusjes doen

Als de kinderen ouder worden, kunnen ze ook zelfstandig kleine klusjes doen. Bijvoorbeeld vanaf vier of vijf jaar:

 • Tafel dekken en afruimen.
 • Speelgoed opruimen.
 • Planten water geven.

Vanaf zeven jaar:

 • Boodschappen opruimen.
 • Stoffen.
 • Stofzuigen.
 • Afwassen.
 • Vaatwasser in- en uitruimen.
 • Was sorteren.
 • Was vouwen.
 • Oud papier wegbrengen.
 • Bed opmaken.
 • Eigen kamer opruimen.
 • De auto wassen.

Verwacht ook hier geen perfectie, maar ga voor ‘goed genoeg’.

Rooster en/of Beloningssysteem

Je hoeft je kinderen  natuurlijk niet al deze klussen te laten doen. Je zou kunnen werken met een dagelijks rooster voor het tafel dekken en afruimen en de vaatwasser in- en uitruimen. Daarnaast kunnen ze dan per week nog één of twee extra klusjes doen.

Voor oudere kinderen kan een beloningssysteem goed werken. Wil je werken met een beloningssysteem dan kun je werken met punten voor extra klussen. Bij een bepaald aantal punten krijgen ze dan bijvoorbeeld extra zakgeld of extra gametijd op de computer. Overleg met je kinderen wat zij willen. Bespreek het eventueel in een gezinsvergadering.

Door je kinderen mee te laten helpen in het huishouden, heb jij een beetje meer tijd over voor andere dingen en leren zij verantwoordelijkheid dragen. Een win, win situatie toch?